Dersler

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü bünyesinde açılabilecek tüm derslere ve ders tanımlarına, üniversitenin web sayfasındaki lisans kataloğu ve/veya lisansüstü kataloğu linklerinden erişilebilir. Aşağıda belirtilen linkler, üniversite senatosu tarafından kabul edilen yeni derslere ve ders isim, içerik veya kredilerindeki tüm düzeltmelere ilişkin en güncel bilgileri içermektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Katalogu