YBS Doktora Genel Bilgi

Amaç: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Bölümü yüksek lisans programıyla Türkiye'de alanında ilktir ve bu öncülüğünü ilk doktora programını açarak devam ettirmeyi hedeflemektedir. Bilgi çağının temelini oluşturan YBS dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe daha kapsamlı ve derinlemesine ele alınmakta, çok farklı uygulama alanları bulmakta, dolayısıyla da hızla önem kazanmakta ve diğer bilim dallarını da etkilemektedir. Yönetim bilişim sistemleri ile aktif etkileşime giren bu bilim dallarında söz konusu etkileşimin sağlam ve bilimsel bir temele oturtulması gereği kaçınılmazdır.

Temel İlkeler:

  • Program Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı mevcut YBS ana bilim dalı kapsamında açılacaktır.
  • Programın Türkçe adı “Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programı” ve İngilizce adı “Ph.D. Program in Management Information Systems” dır. Program kapsamında açılacak derslere MIS kodu verilmektedir.
  • Programın dili İngilizce'dir.
  • Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini YBS'den farklı bir bilim dalında almış olan öğrencilere eksiklerini tamamlayabilmeleri için en fazla 2 yarıyıllık bilimsel hazırlık süresi tanınabilir.
  • Programı başarı ile tamamlayanlara “Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Diploması” (“Ph.D. in Management Information Systems”) verilecektir.
  • Programdan mezun olunabilmesi için en az 10 ders (28 kredi) ve doktora tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. 10 dersin 4'ü zorunlu, 4'ü seçmeli, 1'i seminer ve 1'i de yönlendirilmiş okumalar dersinden oluşmaktadır.
  • Programdaki dersleri başarıyla tamamlayanlar "Yeterlik" sınavına girerler ve sınavda başarılı olan öğrenciler, doktora tezine kaydolurlar ve hazırladıkları tezi savunmada başarılı olan öğrenciler mezun olurlar.