Program

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Doktora Programı

Toplam Ders ve Krediler
Ders Sayısı
1. Dönem 2. Dönem
Zorunlu Dersler 2 2
Seçmeli Dersler 2 2
Seminer Dersi 1 -
Yönlendirilmiş Okuma Dersi - 1
TOPLAM 5 5
  Dönemlere Göre Derslerin Dağılımı
1. Dönem B.Ü. Kredi AKTS Kredi
MIS 611 Araştırma Tasarımı, Veri Toplama ve Analizi 4 8
MIS 621 Veri ve Süreç Modelleme 3 6
- Seçmeli 3
- Seçmeli 3
MIS 677 Çağdaş Yönetim Bilişim Sistemleri Konularında Seminer 1 4
  14
2. Dönem B.Ü. Kredi AKTS Kredi
MIS 612 Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 4 8
MIS 622 Bütünleşik Bilişim Sistemi 3 6
 - Seçmeli 3
- Seçmeli 3
MIS 678 Yönetim Bilişim Sistemlerinde Yönlendirilmiş Okumalar 1 4
  14
* Yeterlik sınavını başarıyla geçen öğrenciler "MIS 790 Doktora Tezi" dersine kayıt yaptıracaklardır. Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı B.Ü. Kredisi AKTS Kredisi
MIS 641 Sosyal ve İşbirliğine Dayalı Bilgi İşleme 3 6
MIS 642 Karmaşık Veri Kümeleri Madenciliği 3 6
MIS 643 Etken-Tabanlı Modelleme ve Benzetim 3 6
MIS 644 Sosyal Ağ Analizi 3 6
MIS 645 Anlamsal Web 3 6
MIS 646 Bilgi Teknolojileri Ekonomisi 3 6
MIS 647 Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Örgütsel Dönüşüm 3 6
MIS 648 Bilgi Depolama ve Bilgi Yönetimi 3 6
MIS 649 Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi 3 6
MIS 650 Elektronik Finans Stratejileri 3 6
MIS 651 Kurumsal Bilgi Yönetimi İçin İşlemsel Hesaplama 3 6
MIS 652 Bilgi Çağında Pazarlama İletişimi 3 6
MIS 653 Sayısal Ekonomide Pazarlama Stratejileri 3 6
MIS 654 İş Süreci Yönetimi 3 6
MIS 655 Bilişim Sistemleri Denetimi 3 6
MIS 680-689 Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular 3 6