Program

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Doktora Programı

Toplam Ders ve Krediler

 Ders Sayısı 
 1. Dönem2. Dönem
Zorunlu Dersler22
Seçmeli Dersler22
Seminer Dersi1-
Yönlendirilmiş Okuma Dersi-1
TOPLAM55

  Dönemlere Göre Derslerin Dağılımı

1. Dönem B.Ü. KrediAKTS Kredi
MIS 611Araştırma Tasarımı, Veri Toplama ve Analizi48
MIS 621Veri Analitiği36
-Seçmeli3 
-Seçmeli3 
MIS 700Lisansüstü Seminer06
  13 
2. Dönem B.Ü. KrediAKTS Kredi
MIS 612Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler48
MIS 622Bütünleşik Bilişim Sistemi36
 -Seçmeli3 
-Seçmeli3 
MIS 678Yönetim Bilişim Sistemlerinde Yönlendirilmiş Okumalar06
  13 

* Yeterlik sınavını başarıyla geçen öğrenciler "MIS 790 Doktora Tezi" dersine kayıt yaptıracaklardır. Seçmeli Dersler

Ders KoduDers AdıB.Ü. KredisiAKTS Kredisi
MIS 641Sosyal ve İşbirliğine Dayalı Bilgi İşleme36
MIS 642Karmaşık Veri Kümeleri Madenciliği36
MIS 643Etken-Tabanlı Modelleme ve Benzetim36
MIS 644Sosyal Ağ Analizi36
MIS 645Anlamsal Web36
MIS 646Bilgi Teknolojileri Ekonomisi36
MIS 647Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Örgütsel Dönüşüm36
MIS 648Bilgi Depolama ve Bilgi Yönetimi36
MIS 649Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi36
MIS 650Elektronik Finans Stratejileri36
MIS 651Kurumsal Bilgi Yönetimi İçin İşlemsel Hesaplama36
MIS 652Bilgi Çağında Pazarlama İletişimi36
MIS 653Sayısal Ekonomide Pazarlama Stratejileri36
MIS 654İş Süreci Yönetimi36
MIS 655Bilişim Sistemleri Denetimi36
MIS 680-689Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular36

Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programı Derslerinin Tanımları