Research Projects


Project Name Consumers' Attitude and Intention Towards Smart Home Technologies based on the IoT (Internet of Things)
Managed by Aslıhan Nasır
Project Team

Prof. Hande Türker (Boğaziçi University)
Birgül Başarır Özel (Boğaziçi University, MIS Ph.D student)

Start Date January 2020
End Date
Supported by

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Grant 30.000 TL
Project Name The Antecedents of the Intention to Use Personal Health Technologies
Managed by Aslıhan Nasır
Project Team

Prof. Dr. Ayşegül Toker (Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü)
Uzman Semra Çalışkan (Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü)

Start Date 2017
End Date 2018
Supported by

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Grant 29.736 TL
Project Name Context-Aware Location Recommender System: Analysis of Location-Based Social Network
Managed by Birgül Kutlu Bayraktar
Project Team

Arş. Gör. Aysun Bozanta (Boğaziçi Ü.)

Start Date 2016
End Date 2018
Supported by

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (#11463)

Project Grant 21.415 TL
Project Name Tedarik Zincirinde Fiyatlama ve Dağıtım Miktarlarının Optimizasyonu
Managed by Aslı Sencer
Project Team

Badur, B., Schuur, P. (University of Twente-Hollanda), Umut İzer (YBS Yüksek Lisans Öğrencisi)

Start Date 2012
End Date
Supported by

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Grant 17.000 TL
Project Name Öğretici Takım Oyunları için Sarmal Sanal Ortamların Kullanımının Değerlendirilmesi
Managed by Birgül Kutlu Bayraktar
Project Team

Prof. Dr. Meltem Özturan (Boğaziçi Ü.), Prof. Shervin Shirmohammadi (Ottawa Ü., Kanada), Nuket Nowlan (3D Virtual Crafting, Kanada), Arş. Gör. Aysun Bozanta (Boğaziçi Ü.), Michael Cardus (Create_Learning, Amerika)

Start Date 2012
End Date 2014
Supported by

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (6724)

Project Grant 21.880 TL
Project Name Çiğ Süt Tedarik ve Tüketim Planlaması için Eniyileme Tabanlı bir Karar Destek Sistemi
Managed by Aslı Sencer
Project Team

Burak Gül (YBS Yükseklisans Öğrencisi)

Start Date 2011
End Date 2012
Supported by

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Grant 9.761TL
Project Name Foreign Ownership, Capital Structures and Firm Performance
Managed by Ceylan Onay Şahin
Project Team

Prof. Gulnur Muradoglu, Prof. Kate Phylaktis

Start Date 2011
End Date 2014
Supported by

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Grant 50.700 TL
Project Name Çağrı Merkezlerinde İş Gücü Yönetimi için Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi
Managed by Aslı Sencer
Project Team

Birgül Başarır (YBS Yükseklisans Öğrencisi)

Start Date 2009
End Date 2011
Supported by

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Grant 4.800TL
Project Name Kablosuz Sağlık İzleme Platformu (KSİP) Oluşturulması ve Kardiyoloji Üzerine Ön Değerlendirme Çalışması Yapılması
Managed by Birgül Kutlu Bayraktar
Project Team

Halil Özcan Gülçür, Birgül Kutlu, Filiz Ersel Tüzüner (Türk Kalp Vakfı), Alp Kut (Dokuz Eylül Üniversitesi), Meltem Yıldırım (Arş. Gör ,Dokuz Eylül Üniversitesi)

Start Date 2009
End Date
Supported by

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Grant 20.193 TL
Project Name Ortak Araştırmalar için İş Süreçleri Yönetimi Sistemi
Managed by Meltem Özturan
Project Team

Aslı Sencer Erdem, Hande Kımıloğlu, Figen Bacıoğlu(YBS Ar. Gör.), Emrah Özcan (YBS lisans öğrencisi)

Start Date 2009
End Date 2010
Supported by

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri ve Bizitek A.Ş.

Project Grant 50.000 TL (ayni) + 30.000TL
Project Name Internet/web based Advertisig
Managed by Aslıhan Nasır
Project Team

Meltem Özturan

Start Date 2009
End Date 2013
Supported by

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 09N301P

Project Grant 5.900 TL
Project Name İş Süreçleri Yönetimi Yazılımlarının Değerlendirilmesi için Bir Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi
Managed by Meltem Özturan
Project Team

Aslı Erdem, İsmail Cingil(YBS Yükseklisans Öğrencisi), İbrahim Halil Kanalıcı(YBS Yükseklisans Öğrencisi)

Start Date 2008
End Date 2009
Supported by

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Grant 4.095 YTL
Project Name Bilişim ve Haberleşme Sistemleri için Tüm Devre Teknolojisine Uygun Devre Tasarımı
Managed by Bilgin Metin
Project Team

Bilgin Metin

Start Date March 2008
End Date
Supported by

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Grant
Project Name Nesne Yönetimi Tasarım Yaklaşımı Kullanılarak Bir Veri Madenciliği Yazılımının Geliştirilmesi
Managed by Sona Mardikyan
Project Team

Osman Darcan, Bertan Badur

Start Date 2008
End Date 2010
Supported by

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Grant 8.010 TL
Project Name Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Avrupa Birliği’nin Yeni Üye Ülkelerindeki Sermaye Yapısını Belirleyen Faktörler
Managed by Ceylan Onay Şahin
Project Team

Prof. Gulnur Muradoglu

Start Date 2008
End Date 2009
Supported by

Avrupa Birligi Marie Curie IEF

Project Grant 165.000 TL
Project Name Türkiye'de e-Öğrenme Yoluyla Diploma Derecesi Veren Yüksek Öğretim Kurumlarında Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi ve e-Öğrenme SistemlerininDeğerlendirilmesi
Managed by Zuhal Tanrıkulu
Project Team

Zuhal Tanrıkulu, Meltem Özturan

Start Date 2007
End Date 2009
Supported by

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (07HN302)

Project Grant 7.473 TL
Project Name Gelişmekte Olan Ülke Borsalarının Getirilerinin ve Sıcak Para Hareketlerinin Koentegrasyon, Uç Değer Teorisi ve Yapay Sinir Ağları Metodolojileri ile Analizi
Managed by Ceylan Onay Şahin
Project Team

Ceylan Onay , Gözde Ünal (B.Ü. Uluslararası Ticaret)

Start Date February 2007
End Date
Supported by

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Grant 4.525 TL
Project Name Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Türkiye’de İnternet Bankacılığı
Managed by Ceylan Onay Şahin
Project Team

Asli Deniz Helvacioglu (Ortak Yönetici), Ceylan Onay

Start Date 2007
End Date 2008
Supported by

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Grant 4.736 TL
Project Name Benzetim Tabanlı Karar Destek Sistemleri
Managed by Aslı Sencer
Project Team

Aslı Sencer, Burak Gedikoğlu(YBS Yüksek Lisans öğrencisi), A. Ürün Sancar (YBS Ar. Gör.)

Start Date 2005
End Date 2009
Supported by

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu (05HN301)

Project Grant 14.000 TL
Project Name Mobil İletişim Sektöründe Marka Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti
Managed by Hande Türker
Project Team

Hande Kımıloğlu, Aslıhan Nasır , Süphan Nasır (İstanbul Üniversitesi)

Start Date 2005
End Date 2012
Supported by

Boğaziçi Ünivesitesi Bilimsel Araştırma Proje Fonu (05N301)

Project Grant 4.625 TL
Project Name Dağınık Veritabanlarında Veri Dağıtım Modellemesi ve Benzetimi
Managed by Tolga Ulus
Project Team

Tolga Ulus, Osman Nuri Darcan

Start Date 2004
End Date
Supported by

Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu (04HN301)

Project Grant 6.100 TL
Project Name Web ve Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Uydu Kent Bilgi Sistemi Geliştirilmesi
Managed by Meltem Özturan
Project Team

Meltem Özturan, Birgül Kutlu Tolga Ulus, Figen Bacıoğlu(YBS Ar. Gör.), Gonca Gülser(YBS Ar. Gör.) Tayfun Özturan(B.Ü. Endüstri Müh. Yükseklisans Öğrencisi), Ergin Öztürk(YBS Ar. Gör.)

Start Date 2004
End Date 2007
Supported by

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (04N302)

Project Grant 10.950 TL
Project Name Geometri Öğretimi için Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemi Geliştirilmesi
Managed by Osman Darcan
Project Team

Osman Darcan

Start Date 2004
End Date
Supported by

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu (04N301)

Project Grant 2.300 TL
Project Name Okul Öncesi Çocukları İçin Web-Tabanlı Eğitim Sistemi Tasarımı ve Etkinlik Araştırılması
Managed by Zuhal Tanrıkulu
Project Team

Zuhal Tanrıkulu, Deniz Albayrak Kaymak(B.Ü. Eğitim Bilimleri), Sevda Bekman(B.Ü. Eğitim Bilimleri), Nur Sucuka (AÇEV)

Start Date 2003
End Date 2007
Supported by

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (03HN301)

Project Grant 1.970 TL
Project Name İMKB Endeksi Tahmini için Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı
Managed by
Project Team

Birgül Kutlu, Meltem Özturan, Bertan Badur

Start Date 2003
End Date 2007
Supported by

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu (03N301)

Project Grant 5.165 TL
Project Name Zaman Serilerinde Benzerlik Arama Yöntemleri: Türk Finans Piyasaları İçin Bir Uygulama
Managed by Bertan Badur
Project Team

Bertan Badur, Birgül Kutlu

Start Date January 2003
End Date
Supported by

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu (03N302)

Project Grant 6.300 TL
Project Name Rassal Getirili Envanter Modelleri
Managed by Aslı Sencer
Project Team

Aslı Sencer, Süleyman Özekici (Koç Üniversitesi), Murat Fadıloğlu (Bilkent Üniversitesi)

Start Date 2002
End Date 2005
Supported by

Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu (02N301)

Project Grant 4.790 TL
Project Name Bilişim Teknolojisinin Küçük ve Orta Boylu İşletmeler Üzerindeki Rolü ve Etkisi
Managed by Meltem Özturan
Project Team

Meltem Özturan, Snehamay Banerjee (Rutgers University), Birgül Kutlu

Start Date 2000
End Date 2007
Supported by

IBM

Project Grant $ 5.000
Project Name Internet Tabanlı Öğrenim Ortamı Geliştirilmesi
Managed by Meltem Özturan
Project Team

Meltem Özturan, Birgül Kutlu

Start Date 1999
End Date 2002
Supported by

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (99N301)

Project Grant 255 TL
Project Name Bilgisayar Ortamının Türkiye'de Eğitim Ortamı Olarak Değerlendirilmesi
Managed by Meltem Özturan
Project Team

Meltem Özturan, Osman Nuri Darcan, Birgül Kutlu

Start Date 1998
End Date 1999
Supported by

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (96N334)

Project Grant 54 TL
Project Name Bilişim Sistemlerinin Re-Organizasyonu: Bir Kütüphane Uygulaması
Managed by Nuri Başoğlu
Project Team

Nuri Başoğlu, Ayfer Ecevit

Start Date 1998
End Date 2006
Supported by

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu (98HN301)

Project Grant 30 TL
Project Name Türkiye'nin Bilgisayar Tabanlı Turizm Bilişim Sistemleri Gereksinmelerinin Saptanması
Managed by Birgül Kutlu Bayraktar
Project Team

Birgül Kutlu, Meltem Özturan

Start Date 1996
End Date 1999
Supported by

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (96N333)

Project Grant 53 TL
Project Name Çoklu Sunu Ortamları (Multimedia) İçin Kullanıcı Arayüzü Tasarımı
Managed by Birgül Kutlu Bayraktar
Project Team

Birgül Kutlu Bayraktar, Meltem Özturan, Nuri Başoğlu, Bekir Kara

Start Date 1995
End Date 1996
Supported by

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (89K131)

Project Grant 33 TL
Project Name Yarı-Yapısal Problemler İçin Karar Destek Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi
Managed by Meltem Özturan
Project Team

Meltem Özturan, Zeynep Ayan (YBS Ar. Gör.)

Start Date 1995
End Date 1996
Supported by

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (95K160)

Project Grant 23 TL
Project Name Nesne Temelli Metin Veri Tabanı Çekirdeği
Managed by Nuri Başoğlu
Project Team

Nuri Başoğlu, Bekir Kara, Birgül Kutlu

Start Date 1995
End Date 1997
Supported by

Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu (95K0159)

Project Grant 28 TL
Project Name Sorgulama Sistemi İçin Kullanıcı Arayüz Tasarımı ve Uygulanması
Managed by Meltem Özturan
Project Team

Meltem Özturan, Nuri Başoğlu, Bekir Kara

Start Date 1993
End Date 1994
Supported by

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (93K131)

Project Grant 12,5 TL
Project Name Çok Kullanıcılı Ortamlar için Yazılım Geliştirme: Bir Vaka çalışması - Kütüphane Otomasyonu
Managed by Meltem Özturan
Project Team

Meltem Özturan, Nuri Başoğlu, Tolga Ulus, Bekir Kara
(Bilgisayar Programcılığı Araştırma Görevlileri)Hale Eryılmaz, Zeynep Deleon, Alin Oskanyon

Start Date 1989
End Date 1991
Supported by

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (89K131)

Project Grant 7 TL