Hakkımızda

  • Türkiye'de ilk Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi'nde 1995 yılında kuruldu.
  • Bölümümüz işletmelerde bilişim sistemlerini kuracak, geliştirecek ve sürdürecek yöneticiler yetiştirmeyi amaçlar.
  • Lisans düzeyinde ders programı bilişim ve işletme dersleriyle birlikte bu iki alanı entegre eden bölüm derslerinden oluşmaktadır.
  • Bölümümüz "master" derecesi veren yüksek lisans programıyla da Türkiye'de alanında ilktir!
  • Bölümümüz, doktora programına ilk öğrencilerini alarak bu alanda akademisyen yetiştirmede de Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştirerek öncü rolüne devam etmektedir!
  • Her yıl lisans programına 60, Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı'na 10-15, İşletmelerde Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na 40, Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programı'na 5 öğrenci kabul edilir. Bölümde halen 393 lisans ve 170 lisansüstü öğrencisi eğitim görmektedir.
  • Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampusü'nde bulunan bölümün öğrencileri, üniversitenin zengin akademik, kültürel ve sosyal etkinliklerinden yararlanırlar.