Misyon ve Vizyon

Boğaziçi Üniversitesi’nin genel misyonu ile uyumlu olan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün misyonu aşağıdaki gibidir:
 • YBS bilim dalındaki ilk lisans ve yüksek lisans eğitimini açarak edindiği öncü konumunu, bu alanda Türkiye’deki en kaliteli ve nitelikli lisans ve yüksek lisans eğitimini vererek sürdürmek
 • Nitelikli araştırmalarla bu bilim alanına ulusal ve uluslararası çapta katkıda bulunmak
 • Bilgi çağında her kurumun başlıca ihtiyacı olan ve gelişmek için vazgeçilmez kaynaklarından biri haline gelen bilişim sistemlerinin oluşturulması ve yönetimi alanında uzmanlaşmış yönetici adayları yetiştirerek sektörlerin ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak
 • Bilişim sistemleri ve bunlarla ilişkili eğitimsel, ekonomik, kültürel ve sosyal yapılanmalarda daha etkin ve yetkin rol almak
 • Sektörle uzun soluklu dayanışma ve işbirlikleri içine girmek.
Boğaziçi Üniversitesi’nin genel vizyonu ile uyumlu olan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün vizyonu aşağıdaki gibidir:
 • Hızla gelişen bilim dalında verilmekte olan kaliteli lisans ve yüksek lisans eğitimini sürekli iyileştirerek ve çıtasını yükselterek sürdürmek
 • Bilimsel araştırmaları nitelik ve niceliğini arttırarak devam ettirmek
 • Disiplinde bilgi paylaşımını sağlayacak akademik faaliyetleri oluşturmak
 • Sadece sektörel insan gücünü değil aynı zamanda YBS bilim alanında büyük ihtiyaç duyulan, bu disiplinin akademik formasyonuna sahip öğretim üyesi yetiştirecek doktora eğitimini vermek
 • Sektörle ve ülkenin çeşitli kurum ve kuruluşlarıyla bilişim sistemlerinin oluşturulması ve yönetilmesi amacıyla işbirliğini güçlendirerek sürdürmek
 • Sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vermek
 • Türkiye için YBS alanında etik değer ve ilkeler geliştirmek
 • Türkiye’nin YBS alanında strateji adresi olmak