YBS Genel Bilgi

Yönetim Bilişim Sistemleri nedir?

Yönetim Bilişim Sistemleri işletme ve bilişim konularını bir arada işleyen bir alandır. Günümüzde bilişim alanındaki gelişmelerin işletme bilimine kattığı yeniliklerle çok daha etkin ve verimli karar verme süreçleri oluşmuştur. Ayrıca, bilişim sistemlerinin yönetimi de başlı başına bir yönetim konusu haline gelmiştir. Yönetim Bilişim Sistemleri'ni ilgilendiren konular, bu iki alanın etkileşimi ve entegrasyonuyla ortaya çıkmıştır. Yönetimin ve bilişimin hayatın hemen her alanını kapsadığı gözönüne alınırsa, yönetim bilişim sistemlerinin çok geniş uygulama alanları bulduğu görülecektir.

Yönetim Bilişim Sistemlerinin Geleceği:

Dünyadaki gelişmiş ekonomiler endüstri-temelli olmaktan uzaklaşarak bilgi-temelli ekonomilere dönüşmektedir. Hizmet ve Bilişim sektörleri büyük bir hızla gelişmektedir. Şu anda yalnız ABD'de 200'ün üzerinde üniversitede Bilişim Sistemleri Bölümü mevcuttur. Bu göstergeler de bu alanın önümüzdeki yıllarda Türkiye'de büyük hızla gelişeceğine işaret etmektedir.

Son yıllarda Yönetim Bilişim Sistemleri öğrenimi görmüş kişilere gittikçe artan bir talep olmasına karşın, Türkiyede bu özelliğe sahip kişilerin sayısı şu anda oldukça azdır. Bu nedenle mezunlarımızın iş bulma olanaklarının çok olduğu ve gelirlerinin üniversite mezunlarının ortalama gelirlerinin üzerinde olduğu gözlenmektedir.

Üniversite adaylarına tercihlerinde yararlı olabilecek bilgiler:

 • Kontenjan: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'ne her yıl 55 öğrenci (+2 lise birincisi) alınır
 • YKS giriş puanları: 2022 yılı YKS sonuçlarına göre bölümün taban puanı 502,629, tavan puanı ise 537,806 dır. Bölüme öğrenci seçiminde, YÖK tarafından, bazı üniversite adaylarına ek puan verilmektedir. (Bu konuda detaylı bilgi için ÖSYM Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu'na bakınız.)
 • Yönetim Bilişimciler: Bölümümüzü tercih edecek adayların dikkat etmeleri gereken en önemli konu, hem bilgisayar bilimleri, hem de işletme konularına ilgi duyuyor olmalarıdır. Kapsamlı düşünebilme, analitik düşünce ve sentez yeteneği, pozitif bilimlere yatkınlık iyi bir yönetim bilişimcide olması gereken özelliklerdir.
 • Öğrenim dili: Boğaziçi Üniversitesi'ne girmeye hak kazanan öğrenciler, öğrenim başlamadan önce ingilizce yeterlilik sınavına girerler. Bu sınavda yeterli başarıyı elde edenler lisans öğrenimine başlarlar, başarı gösteremeyenlere ise bir yıl ingilizce hazırlık eğitimi verilir.
 • Transfer: Boğaziçi Üniversitesi'nin diğer bölümlerinden ve yurtiçi ve yurtdışı diğer üniversitelerin  ilgili bölümlerinden transfer şartlarını yerine getiren sınırlı sayıda öğrencinin Bölümümüze yatay geçiş olanağı vardır. EA ve sayısal puan türü ile öğrenci alan tüm bölümlerden transfer başvurusu yapılabilir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 • Çift Anadal Programı: Lisans eğitimi sırasında ortalaması yüksek olan başarılı öğrenciler Yönetim Bilimleri Fakültesi'nin diğer bölümleriyle Çift Anadal Programı'na başvurabilirler. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 • Öğrenci Değişim Programı: Lisans Eğitiminin ilk 4 yarıyılını tamamlamış ve gerekli şartları sağlayan öğrenciler bu programa başvurabilirler. Bölümümüzden birçok öğrenci bu programla bir dönem için A.B.D., Avrupa ve Avustralya'daki ilgili seçkin üniversitelerde eğitim görmektedirler. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 • Yüksek Lisans: Dört yıllık lisans öğrenimini başarıyla tamamlayan mezunlarımız, yurtiçindeki veya yurtdışındaki üniversitelerin ilgili bölümlerinde yüksek lisans yapabilmektedirler. Yüksek lisans alanları yönetim bilişim sistemleri olabildiği gibi işletme veya bilişim teknolojileri de olabilmektedir.
 • Mezunların başlıca çalışma alanları ve pozisyonları: Yönetim Bilişimciler'e profesyonel iş yaşamında geniş çalışma alanları vardır. Mezunlarımız Bilgi İşlem Merkezleri, Sistem Geliştirme Bölümleri, Yazılım Evleri ve Danışmanlık Şirketleri'nde çalışmakta, Sistem Analisti ve Tasarımcısı, Programcı, Proje Yöneticisi, IT uzmanı, Satış ve Pazarlama Yetkilisi, İnsan Kaynakları Uzmanı gibi pozisyonlarda bulunmaktadırlar.

Lisans eğitiminin amacı: 

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Eğitiminin amacı işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilişim ve bu sistemleri yönetecek düzeyde işletme bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmektir. Lisansüstü Programları: 

Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programı

 • Programın amacı Boğaziçi Üniversitesi'nin vizyonunda yer alan "araştırma etkinliğini artırarak dünyanın sayılı araştırma üniversiteleri arasında yer alma" ile misyonunda yer alan "evrensel boyutta bilgi üreterek, insanlığın hizmetinde düşünce, bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunma" prensipleri doğrultusunda bilim insanı yetiştirmektir.
 • Programa, tezli yüksek lisans derecesine sahip olanlar başvurabilir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı

 • Program iki yıl süreli, tezli bir yüksek lisans programıdır.
 • YBS Lisansüstü programında, farklı mesleklerden gelen lisans mezunları yönetimde verimliliği artıran bilişim sistemleri eğitimini alıp, kendi alanlarında uygulama ve araştırma çalışmaları yaparlar.
 • Yüksek lisans programının amacı bilimsel altyapıya sahip uzmanlar yetiştirmek ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmaktır.
 • Programa dört yıllık lisans eğitimi almış olan herkes  başvurabilir, mezun olunan bölümle ilgili bir kısıtlama yoktur.

Yönetim Bilişim Sistemleri İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 • Program iş dünyasında çalışanlar için düzenlenmiş, ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programıdır.
 • Programın amacı, farklı disiplinlerde eğitim almış kişilerin iş dünyasındaki bilişim uygulamalarında uzmanlaşmasını ve işletmelerin hemen her ana işlevinde çeşitli uygulama alanları bulunan bilişim sistemlerini verimli biçimde yönetecek altyapı ile donatılmalarını sağlamaktır.
 • Programa Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunları başvuramazlar. Diğer bölümlerle ilgili bir kısıt yoktur.