Dersler Lisans

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü bünyesinde açılabilecek tüm derslere ve ders tanımlarına, üniversitenin web sayfasındaki lisans katalogu ve/veya lisansüstü katalogu linklerinden erişilebilir. Aşağıda belirtilen linkler, üniversite senatosu tarafından kabul edilen yeni derslere ve ders isim, içerik veya kredilerindeki tüm düzeltmelere ilişkin en güncel bilgileri içermektedir. Lütfen bakınız:

YBS 2013-2014 I. Dönem Öncesi Ders Kataloğu

YBS Yeni Ders Katalogu