Öğrenci Kayıt ve Bilgilendirme Kılavuzu

Lisans öğrencileri için rehber

 1. MIS bölümü ortalama dönem kredisi 18’dir. Mezuniyet için toplam 140 krediyi tamamlamak gerekmektedir. Bunun dışında 2 adet ders kredili olarak fazladan alınabilir. Dersler Bölüm web sayfasında yer alan ders programına göre alınmalıdır (http://www.mis.boun.edu.tr/lisans/ybs-lisans-programi). (HSS ve COME derslerinin neler olduğunu görmek için dersin üstünü tıkladığınızda karşınıza bir liste çıkacaktır).
 2. Lisans programında 2 UNRE (Unrestricted Elective – Serbest Seçmeli), 2 HSS (Humanities and Social Sciences Elective – Sosyal Seçmeli), 1 COME (Complementary Elective – Tamamlayıcı Seçmeli), 1 DPTE/COME ve 3 DPTE (Departmental Elective - Bölüm Seçmelisi) slotu bulunmaktadır. DPTE/COME slotunda Tamamlayıcı ya da Bölüm seçmeli dersi alınabilir.
 3. Mevcut HSS ve COME listesinde olmayan bir dersi almak istediğinizde, öncelikle danışmanınıza sormanız ve onay aldıktan sonra eklemeniz gerekmektedir.
 4. Öğrenciler kaçıncı sınıfta olursa olsun 1. sınıf derslerinden çekilemez (withdraw).
 5. 1. Sınıf öğrencileri ortalama dönem kredisinin üstünde kredi alamazlar (overload).
 6. UNRE dersleri, MIS kodlu olmayan ve bölümdeki zorunlu derslerin karşılığı olmayan üniversitenin başka bir bölümünden alınabilen en az 3 kredilik derslerdir. UNRE derslerinin içeriklerinin bölüm zorunlu dersleriyle çakışmaması gerekmektedir. Dil dersleri UNRE olarak alınır.
 7. 2 kredilik dersler ile PE kodlu dersler kredili alınamazlar, ancak NC (kredisiz) olarak alınabilirler. 
 8. Mezun olabilmek için kredisiz de olsa tüm derslerden geçmek gerekmektedir. NC alınan dersin kredisi sıfır olarak değerlendirildiğinden bu derslerden alınan harf notu genel not ortalamasını etkilemez.
 9. Öğrenciler kayıt dönemlerinde hazırladıkları programları Danışmanlarının Onayına yollamak durumundadırlar. Mazereti olmaksızın programını danışman onayına yollamayan öğrenciler o dönem kayıtsız kalırlar. Kayıtsız kalan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.
 10. Kayıt dönemlerinde akademik takvimi takip etmek ve zamanında programını danışman onayına yollamak öğrencinin sorumluluğundadır. Kayıt işleri web sayfasında duyurulan kayıt gün ve saatlerini takip etmeniz önerilir.
 11. GNO’su 1 dönem 2.00’ın altına inen öğrenci sınamalı (onprobation) olur. GNO’su 2 dönem üst üste 2.00’ın altına inen öğrenci ise tekrarlayan (R-repeating) konumuna geçer.
 12. Onprobation/sınamalı olan öğrenci fazla ders yükü (kredi) alamaz. Sadece 1 DD-DC tekrarı yapabilir.
 13. Repeating durumdaki öğrenci ise sadece 2 yeni ders alabilir, bunun dışında ise F, DD ve DC tekrarı yapabilir.
 14. DD ve DC tekrarı yapabilmek için, dersin alındığı dönemin üzerinden 3 dönemden fazla geçmemelidir. Yaz dönemi 3 dönem hesabına katılmaz.
 15. Bir öğrenci 15 kredinin altında ders almak zorunda kalırsa, durumunu UBYO Yönetim Kurulu’na (YK) e-dilekçe vererek belirtmelidir. E-dilekçe ÖBİKAS sistemi üzerinden verilir.
 16. Öğrenci, 11 kredi ve altında ders almak durumunda kaldığında ise e-dilekçesini görüşülmek üzere B.Ü. YK’ya vermelidir.  Her iki durumda da danışman ve bölüm onayı gerekmektedir.
 17. Öğrencilerin özellikle önkoşul derslere dikkat etmeleri önerilir. Ön koşul derslerden geçememe durumunda, diğer önkoşulu bulunan dersleri alamazlar ve dönemleri uzayabilir.
 18. Her hangi bir zorunlu ders ilk defa alınıyorsa, mutlaka Bölümden alınmalıdır. Herhangi bir zorunlu dersi alıp kalan bir öğrenci (F alan), bir sonraki dönem ders Bölümde açılmaz ise, dersi veren öğretim üyesinin ve akademik danışmanının onayı ile söz konusu dersi başka bir bölümden alarak tekrar edebilir.
 19. Herhangi bir zorunlu dersi alıp kalan öğrenci (F alan), bir sonraki dönem ders bölümde açıldığı halde söz konusu ders, programındaki diğer zorunlu derslerinin 2/3’si ile çakışıyorsa F alıp kaldığı dersi başka bir bölümden alarak tekrar edebilir.
 20. Bir dersin ön koşulu varsa, söz konusu ders ile önkoşul dersi aynı anda (aynı dönemde) alınamaz.
 21. Exchange/Erasmus’a gitmek isteyen öğrencilere, dönem uzatma riskini azaltmaları için, ön koşul derslerini danışmanlarının onayı ile öncelikli olarak almaları önerilir.
 22. Başarılı öğrenciler, danışmanları da uygun görürse bir dönemde 2 ders ya da 8 kredi fazladan alabilirler. Maksimum kredi 26’dır. Fazla ders yükü için UBYO YK’ya e-dilekçe verilmelidir.  Fazla ders yükü birinci sınıf öğrencileri için geçerli değildir.
 23. MIS 492 Proje dersi sadece mezuniyetin gerçekleşeceği dönemde alınmalıdır. Yaz döneminde mezun olabilecekler proje dersini ilkbahar döneminde alabilirler.
 24. Herhangi bir konuda e-dilekçe vermeniz gerektiğinde, önce danışman onayı, daha sonra varsa ilgili öğretim üyesinin onayı ve en son bölüm başkanının onayını almanız gerekmektedir. E-dilekçe sisteminde “ilgili öğretim üyesi” kısmı bulunmadığından bu gibi durumlarda ilgili öğretim üyesinden e-posta ile onay aldığınızı belgeleyin. UBYO YK her hafta Salı günleri toplandığından, dilekçelerinizi Pazartesi akşam 16:00’ya kadar danışman onayına göndermeniz gerekmektedir.
 25. Detaylı bilgi için lütfen B.Ü. lisans yönetmeliğini okuyunuz (http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Ogrenciler/Ogrenci_Isleri/Yonetmelik_ve_Ic_Tuzukler/BU_Lisans_Egitim_ve_Ogretim_Yonetmeligi)