Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen ve İstanbul Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu koordinatörlüğünde yürütülen 2017-1-TR01-KA202-046541 nolu ve “eVET – Online Vocational Education and Training Platform” isimli projenin beşinci toplantısı 14-15 Şubat 2019 tarihlerinde İtalya’nın Roma kentinde Marconi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Marconi Üniversitesi, Euregio-Berufsbildung e.V., İstanbul Valiliği, Ortaköy Zübeyde HMTAL ve Boğaziçi Üniversitesi'nden ortakların katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, yapılan çalışmaların sunumu ve değerlendirmesi yapıldı. Proje kapsamında oluşturulan KA1 ortaklık platformunun test edilmesi ve değerlendirilmesi planına son şekli verildi. Yönetimsel konuların görüşülmesinin ardından katılımcılara sertifikaları verildi.