Mezuniyet koşullarında mecburi staj yükümlülükleri olan öğrencilerin COVID-19 dönemindeki durumları görüşüldü ve 1 Haziran 2020 tarihinden başlayarak 2020-2021 Akademik Yılı I. Yarıyılı başlangıcına kadar  mezuniyet durumunda olan öğrencilerin derslerle eş zamanlı olarak staj  yapabilmelerine oy birliği ile karar verildi.