Araştırma Projeleri

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Akademik Kadrosu Tarafından Yürütülmekte Olan Destekli Bilimsel Araştırma Projeleri
Proje Adı Consumers' Attitude and Intention Towards Smart Home Technologies based on the IoT (Internet of Things)
Yönetici Aslıhan Nasır
Proje Ekibi

Prof. Hande Türker (Boğaziçi University)
Birgül Başarır Özel (Boğaziçi University, MIS Ph.D student)

Başlangıç Tarihi Ocak 2020
Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluşlar

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje Desteği 30.000 TL
Proje Adı The Antecedents of the Intention to Use Personal Health Technologies
Yönetici Aslıhan Nasır
Proje Ekibi

Prof. Dr. Ayşegül Toker (Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü)
Uzman Semra Çalışkan (Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü)

Başlangıç Tarihi 2017
Bitiş Tarihi 2018
Destekleyen Kuruluşlar

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje Desteği 29.736 TL
Proje Adı Context-Aware Location Recommender System: Analysis of Location-Based Social Network
Yönetici Birgül Kutlu Bayraktar
Proje Ekibi

Arş. Gör. Aysun Bozanta (Boğaziçi Ü.)

Başlangıç Tarihi 2016
Bitiş Tarihi 2018
Destekleyen Kuruluşlar

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (#11463)

Proje Desteği 21.415 TL
Proje Adı Tedarik Zincirinde Fiyatlama ve Dağıtım Miktarlarının Optimizasyonu
Yönetici Aslı Sencer
Proje Ekibi

Badur, B., Schuur, P. (University of Twente-Hollanda), Umut İzer (YBS Yüksek Lisans Öğrencisi)

Başlangıç Tarihi 2012
Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluşlar

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje Desteği 17.000 TL
Proje Adı Öğretici Takım Oyunları için Sarmal Sanal Ortamların Kullanımının Değerlendirilmesi
Yönetici Birgül Kutlu Bayraktar
Proje Ekibi

Prof. Dr. Meltem Özturan (Boğaziçi Ü.), Prof. Shervin Shirmohammadi (Ottawa Ü., Kanada), Nuket Nowlan (3D Virtual Crafting, Kanada), Arş. Gör. Aysun Bozanta (Boğaziçi Ü.), Michael Cardus (Create_Learning, Amerika)

Başlangıç Tarihi 2012
Bitiş Tarihi 2014
Destekleyen Kuruluşlar

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (6724)

Proje Desteği 21.880 TL
Proje Adı Çiğ Süt Tedarik ve Tüketim Planlaması için Eniyileme Tabanlı bir Karar Destek Sistemi
Yönetici Aslı Sencer
Proje Ekibi

Burak Gül (YBS Yükseklisans Öğrencisi)

Başlangıç Tarihi 2011
Bitiş Tarihi 2012
Destekleyen Kuruluşlar

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje Desteği 9.761TL
Proje Adı Foreign Ownership, Capital Structures and Firm Performance
Yönetici Ceylan Onay Şahin
Proje Ekibi

Prof. Gulnur Muradoglu, Prof. Kate Phylaktis

Başlangıç Tarihi 2011
Bitiş Tarihi 2014
Destekleyen Kuruluşlar

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje Desteği 50.700 TL
Proje Adı Çağrı Merkezlerinde İş Gücü Yönetimi için Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi
Yönetici Aslı Sencer
Proje Ekibi

Birgül Başarır (YBS Yükseklisans Öğrencisi)

Başlangıç Tarihi 2009
Bitiş Tarihi 2011
Destekleyen Kuruluşlar

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje Desteği 4.800TL
Proje Adı Kablosuz Sağlık İzleme Platformu (KSİP) Oluşturulması ve Kardiyoloji Üzerine Ön Değerlendirme Çalışması Yapılması
Yönetici Birgül Kutlu Bayraktar
Proje Ekibi

Halil Özcan Gülçür, Birgül Kutlu, Filiz Ersel Tüzüner (Türk Kalp Vakfı), Alp Kut (Dokuz Eylül Üniversitesi), Meltem Yıldırım (Arş. Gör ,Dokuz Eylül Üniversitesi)

Başlangıç Tarihi 2009
Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluşlar

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje Desteği 20.193 TL
Proje Adı Ortak Araştırmalar için İş Süreçleri Yönetimi Sistemi
Yönetici Meltem Özturan
Proje Ekibi

Aslı Sencer Erdem, Hande Kımıloğlu, Figen Bacıoğlu(YBS Ar. Gör.), Emrah Özcan (YBS lisans öğrencisi)

Başlangıç Tarihi 2009
Bitiş Tarihi 2010
Destekleyen Kuruluşlar

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri ve Bizitek A.Ş.

Proje Desteği 50.000 TL (ayni) + 30.000TL
Proje Adı Internet/web based Advertisig
Yönetici Aslıhan Nasır
Proje Ekibi

Meltem Özturan

Başlangıç Tarihi 2009
Bitiş Tarihi 2013
Destekleyen Kuruluşlar

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 09N301P

Proje Desteği 5.900 TL
Proje Adı İş Süreçleri Yönetimi Yazılımlarının Değerlendirilmesi için Bir Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi
Yönetici Meltem Özturan
Proje Ekibi

Aslı Erdem, İsmail Cingil(YBS Yükseklisans Öğrencisi), İbrahim Halil Kanalıcı(YBS Yükseklisans Öğrencisi)

Başlangıç Tarihi 2008
Bitiş Tarihi 2009
Destekleyen Kuruluşlar

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje Desteği 4.095 YTL
Proje Adı Bilişim ve Haberleşme Sistemleri için Tüm Devre Teknolojisine Uygun Devre Tasarımı
Yönetici Bilgin Metin
Proje Ekibi

Bilgin Metin

Başlangıç Tarihi Mart 2008
Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluşlar

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje Desteği
Proje Adı Nesne Yönetimi Tasarım Yaklaşımı Kullanılarak Bir Veri Madenciliği Yazılımının Geliştirilmesi
Yönetici Sona Mardikyan
Proje Ekibi

Osman Darcan, Bertan Badur

Başlangıç Tarihi 2008
Bitiş Tarihi 2010
Destekleyen Kuruluşlar

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje Desteği 8.010 TL
Proje Adı Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Avrupa Birliği’nin Yeni Üye Ülkelerindeki Sermaye Yapısını Belirleyen Faktörler
Yönetici Ceylan Onay Şahin
Proje Ekibi

Prof. Gulnur Muradoglu

Başlangıç Tarihi 2008
Bitiş Tarihi 2009
Destekleyen Kuruluşlar

Avrupa Birligi Marie Curie IEF

Proje Desteği 165.000 TL
Proje Adı Türkiye'de e-Öğrenme Yoluyla Diploma Derecesi Veren Yüksek Öğretim Kurumlarında Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi ve e-Öğrenme SistemlerininDeğerlendirilmesi
Yönetici Zuhal Tanrıkulu
Proje Ekibi

Zuhal Tanrıkulu, Meltem Özturan

Başlangıç Tarihi 2007
Bitiş Tarihi 2009
Destekleyen Kuruluşlar

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (07HN302)

Proje Desteği 7.473 TL
Proje Adı Gelişmekte Olan Ülke Borsalarının Getirilerinin ve Sıcak Para Hareketlerinin Koentegrasyon, Uç Değer Teorisi ve Yapay Sinir Ağları Metodolojileri ile Analizi
Yönetici Ceylan Onay Şahin
Proje Ekibi

Ceylan Onay , Gözde Ünal (B.Ü. Uluslararası Ticaret)

Başlangıç Tarihi Şubat 2007
Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluşlar

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje Desteği 4.525 TL
Proje Adı Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Türkiye’de İnternet Bankacılığı
Yönetici Ceylan Onay Şahin
Proje Ekibi

Asli Deniz Helvacioglu (Ortak Yönetici), Ceylan Onay

Başlangıç Tarihi 2007
Bitiş Tarihi 2008
Destekleyen Kuruluşlar

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje Desteği 4.736 TL
Proje Adı Benzetim Tabanlı Karar Destek Sistemleri
Yönetici Aslı Sencer
Proje Ekibi

Aslı Sencer, Burak Gedikoğlu(YBS Yüksek Lisans öğrencisi), A. Ürün Sancar (YBS Ar. Gör.)

Başlangıç Tarihi 2005
Bitiş Tarihi 2009
Destekleyen Kuruluşlar

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu (05HN301)

Proje Desteği 14.000 TL
Proje Adı Mobil İletişim Sektöründe Marka Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti
Yönetici Hande Türker
Proje Ekibi

Hande Kımıloğlu, Aslıhan Nasır , Süphan Nasır (İstanbul Üniversitesi)

Başlangıç Tarihi 2005
Bitiş Tarihi 2012
Destekleyen Kuruluşlar

Boğaziçi Ünivesitesi Bilimsel Araştırma Proje Fonu (05N301)

Proje Desteği 4.625 TL
Proje Adı Dağınık Veritabanlarında Veri Dağıtım Modellemesi ve Benzetimi
Yönetici Tolga Ulus
Proje Ekibi

Tolga Ulus, Osman Nuri Darcan

Başlangıç Tarihi 2004
Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluşlar

Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu (04HN301)

Proje Desteği 6.100 TL
Proje Adı Web ve Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Uydu Kent Bilgi Sistemi Geliştirilmesi
Yönetici Meltem Özturan
Proje Ekibi

Meltem Özturan, Birgül Kutlu Tolga Ulus, Figen Bacıoğlu(YBS Ar. Gör.), Gonca Gülser(YBS Ar. Gör.) Tayfun Özturan(B.Ü. Endüstri Müh. Yükseklisans Öğrencisi), Ergin Öztürk(YBS Ar. Gör.)

Başlangıç Tarihi 2004
Bitiş Tarihi 2007
Destekleyen Kuruluşlar

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (04N302)

Proje Desteği 10.950 TL
Proje Adı Geometri Öğretimi için Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemi Geliştirilmesi
Yönetici Osman Darcan
Proje Ekibi

Osman Darcan

Başlangıç Tarihi 2004
Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluşlar

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu (04N301)

Proje Desteği 2.300 TL
Proje Adı Okul Öncesi Çocukları İçin Web-Tabanlı Eğitim Sistemi Tasarımı ve Etkinlik Araştırılması
Yönetici Zuhal Tanrıkulu
Proje Ekibi

Zuhal Tanrıkulu, Deniz Albayrak Kaymak(B.Ü. Eğitim Bilimleri), Sevda Bekman(B.Ü. Eğitim Bilimleri), Nur Sucuka (AÇEV)

Başlangıç Tarihi 2003
Bitiş Tarihi 2007
Destekleyen Kuruluşlar

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (03HN301)

Proje Desteği 1.970 TL
Proje Adı İMKB Endeksi Tahmini için Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı
Yönetici
Proje Ekibi

Birgül Kutlu, Meltem Özturan, Bertan Badur

Başlangıç Tarihi 2003
Bitiş Tarihi 2007
Destekleyen Kuruluşlar

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu (03N301)

Proje Desteği 5.165 TL
Proje Adı Zaman Serilerinde Benzerlik Arama Yöntemleri: Türk Finans Piyasaları İçin Bir Uygulama
Yönetici Bertan Badur
Proje Ekibi

Bertan Badur, Birgül Kutlu

Başlangıç Tarihi Ocak 2003
Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluşlar

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu (03N302)

Proje Desteği 6.300 TL
Proje Adı Rassal Getirili Envanter Modelleri
Yönetici Aslı Sencer
Proje Ekibi

Aslı Sencer, Süleyman Özekici (Koç Üniversitesi), Murat Fadıloğlu (Bilkent Üniversitesi)

Başlangıç Tarihi 2002
Bitiş Tarihi 2005
Destekleyen Kuruluşlar

Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu (02N301)

Proje Desteği 4.790 TL
Proje Adı Bilişim Teknolojisinin Küçük ve Orta Boylu İşletmeler Üzerindeki Rolü ve Etkisi
Yönetici Meltem Özturan
Proje Ekibi

Meltem Özturan, Snehamay Banerjee (Rutgers University), Birgül Kutlu

Başlangıç Tarihi 2000
Bitiş Tarihi 2007
Destekleyen Kuruluşlar

IBM

Proje Desteği $ 5.000
Proje Adı Internet Tabanlı Öğrenim Ortamı Geliştirilmesi
Yönetici Meltem Özturan
Proje Ekibi

Meltem Özturan, Birgül Kutlu

Başlangıç Tarihi 1999
Bitiş Tarihi 2002
Destekleyen Kuruluşlar

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (99N301)

Proje Desteği 255 TL
Proje Adı Bilgisayar Ortamının Türkiye'de Eğitim Ortamı Olarak Değerlendirilmesi
Yönetici Meltem Özturan
Proje Ekibi

Meltem Özturan, Osman Nuri Darcan, Birgül Kutlu

Başlangıç Tarihi 1998
Bitiş Tarihi 1999
Destekleyen Kuruluşlar

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (96N334)

Proje Desteği 54 TL
Proje Adı Bilişim Sistemlerinin Re-Organizasyonu: Bir Kütüphane Uygulaması
Yönetici Nuri Başoğlu
Proje Ekibi

Nuri Başoğlu, Ayfer Ecevit

Başlangıç Tarihi 1998
Bitiş Tarihi 2006
Destekleyen Kuruluşlar

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu (98HN301)

Proje Desteği 30 TL
Proje Adı Türkiye'nin Bilgisayar Tabanlı Turizm Bilişim Sistemleri Gereksinmelerinin Saptanması
Yönetici Birgül Kutlu Bayraktar
Proje Ekibi

Birgül Kutlu, Meltem Özturan

Başlangıç Tarihi 1996
Bitiş Tarihi 1999
Destekleyen Kuruluşlar

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (96N333)

Proje Desteği 53 TL
Proje Adı Çoklu Sunu Ortamları (Multimedia) İçin Kullanıcı Arayüzü Tasarımı
Yönetici Birgül Kutlu Bayraktar
Proje Ekibi

Birgül Kutlu Bayraktar, Meltem Özturan, Nuri Başoğlu, Bekir Kara

Başlangıç Tarihi 1995
Bitiş Tarihi 1996
Destekleyen Kuruluşlar

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (89K131)

Proje Desteği 33 TL
Proje Adı Yarı-Yapısal Problemler İçin Karar Destek Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi
Yönetici Meltem Özturan
Proje Ekibi

Meltem Özturan, Zeynep Ayan (YBS Ar. Gör.)

Başlangıç Tarihi 1995
Bitiş Tarihi 1996
Destekleyen Kuruluşlar

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (95K160)

Proje Desteği 23 TL
Proje Adı Nesne Temelli Metin Veri Tabanı Çekirdeği
Yönetici Nuri Başoğlu
Proje Ekibi

Nuri Başoğlu, Bekir Kara, Birgül Kutlu

Başlangıç Tarihi 1995
Bitiş Tarihi 1997
Destekleyen Kuruluşlar

Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu (95K0159)

Proje Desteği 28 TL
Proje Adı Sorgulama Sistemi İçin Kullanıcı Arayüz Tasarımı ve Uygulanması
Yönetici Meltem Özturan
Proje Ekibi

Meltem Özturan, Nuri Başoğlu, Bekir Kara

Başlangıç Tarihi 1993
Bitiş Tarihi 1994
Destekleyen Kuruluşlar

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (93K131)

Proje Desteği 12,5 TL
Proje Adı Çok Kullanıcılı Ortamlar için Yazılım Geliştirme: Bir Vaka çalışması - Kütüphane Otomasyonu
Yönetici Meltem Özturan
Proje Ekibi

Meltem Özturan, Nuri Başoğlu, Tolga Ulus, Bekir Kara
(Bilgisayar Programcılığı Araştırma Görevlileri)Hale Eryılmaz, Zeynep Deleon, Alin Oskanyon

Başlangıç Tarihi 1989
Bitiş Tarihi 1991
Destekleyen Kuruluşlar

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (89K131)

Proje Desteği 7 TL