Araştırma Konuları

Araştırma Alanları

  • Kriptografi
  • Bilgi ve Ağ Güvenliği
  • Güvenli Bulut Bilişim
  • Siber Güvenlik
  • Güvenilir Bilişim
  • Büyük Veri Yapıları ve Analitikleri