Ali Tükel

 


Araştırma Konuları

  • Gelişmekte Olan Piyasalarda Portföy Yatırımı
  • Bankacılık
  • Kurumsal Yönetim

Eğitim

  • Lise: Ankara Fen Lisesi
  • Lisans: Boğaziçi Üni.,Ekonomi
  • Yüksek Lisans: Brown Uni.,Ekonomi
  • Doktora: Boğaziçi Üni.,İşletme (Finans)

Uluslararası Makaleler

Ertuna, B., Tukel, A. (2010), "Traditional versus International Influences: CSR Disclosures in Turkey", European Journal of International Management, Vol: 4, No: 3, pp. 273-289. (SSCI) .

Ertuna, B., Tukel, A. (2008), "Public Disclosures Levels of ISE Companies: Ownership and Corporate Governance Effects", ISE Journal, Vol: 10, No: 40, pp. 1-36.

Ertuna, B. & Tukel, A. (1997), "Public Disclosure Levels of ISE Companies: Ownership and Corporate Governance Effects", ISE Review, Vol: 10, No: 40, pp. 7-35.

Ulusal Makaleler

Ertuna, B., Tükel, A. (2009), "Türkiye'de KSS Uygulamaları: Geleneksel ve Küresel Arasında", Türkiye'de KSS Uygulamaları: Geleneksel ve Küresel Arasında, Cilt: 9, Sayı: 2, ss. 52-82.

Uluslararası Bildiriler

Steinherr, A., Tukel, A., Ucer, M. (2004), "The Turkish Banking Sector: Chanlenges and Outlook in Transition to EU Membership", Bruges European Economic Policy Briefing, Brugge, Belgium.

Ulusal Bildiriler

Kitap / Kitap Bölümleri