Araştırma Konuları

  • Siber Güvenlik
  • Bilgi Güvenliği ve Sistem Mimarisi
  • Bilişim Sistemlerinde Risk Analizi
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri (ISO 27001)
  • Bilgi Teknolojileri Yönetişimi (COBIT, ITIL vb)
  • Bulut Bilişim