Verdiği Dersler

  • MIS 251 - Computer Architecture & System Software (Bilgisayar Donanımı & Sistem Yazılımı)
  • MIS 252 - Business Data Communications (İşletme Veri İletişimi)
  • MIS 487 - Information Systems Security (Bilişim Sistemleri Güvenliği)
  • MIS 492 - Project (Proje)
  • MIS 513 - Information Communication Technology Governance (Bilgi İletişim Teknoloji Yönetişimi)
  • MIS 681 - Sp.Tp. Cyber Security (Siber Güvenlik)
  • BIS 552 - Cloud Computing for Business (İşletme için Bulut Bilişim)
  • BIS 553 - Cybersecurity for Business (İşletme için Siber Güvenlik)