Sona Mardikyan

Araştırma Konuları

  • Bilişim Sistemleri
  • Çok Değişkenli İstatistik
  • Veri Madenciliği
  • E-Öğrenme

Eğitim

  • Lisans: İ.T.Ü,Kontrol ve Bilgisayar Müh.
  • Yüksek Lisans: Boğaziçi Üni.,Endüstri Müh.
  • Doktora: İstanbul Üni.,İşletme -Sayısal Yöntemler

Uluslararası Makaleler

Mutlutürk, M., Mardikyan, S. (2018), "Analysing Factors Affecting the Individual Entrepreneurial Orientation of University Students", Journal of Entrepreneurship Education, Vol: 21, No: Special Issue, pp. 1-15 (Scopus).

Akar, E., Mardikyan S. (2018), "User Roles and Contribution Patterns in Online Communities: A Managerial Perspective", Online First in SAGE Open, pp. 1-19 (SSCI) .

Akar, E., Mardikyan S., Dalgic, T (2018), "User Roles in Online Communities and Their Moderating Effect on Online Community Usage Intention: An Integrated Approach", International Journal of Human–Computer Interaction, Vol: 35, No: 6, pp. 495-509 (SSCI-SCIE) .

Basarir-Ozel, B., Mardikyan, S. (2017), "Factors affecting E-commerce adoption: A case of Turkey", The International Journal of Management Science and Information Technology (IJMSIT), Vol: 23, pp. 1-11.

Coskun, A., Mardikyan, S. (2017), "Understanding the Adoption of Voice-Activated Personal Assistants", International Journal of E-Services and Mobile Applications (IJESMA), Vol: 9, No: 3, pp. 1-21 (Scopus).

Bozanta, A., Mardikyan, S. (2017), "The Effects of Social Media Use on Collaborative Learning: A Case of Turkey", TOJDE, Vol: 18, No: 1, pp. 96-110 (ESCI).

Akar, E., Mardikyan, S. (2016), "Analyzing Factors Affecting the Adoption of Cloud Computing: A Case of Turkey", KSII Transactions on Internet and Information Systems, Vol: 10, No: 1, pp. 18-37 (SCIE) .

Coşkun, M., Mardikyan, S. (2016), "Predictor Factors For Actual Usage Of Online Evaluation And Assessment Systems: A Structural Equation Model (SEM) Study", Education and Science, Vol: 41, No: 188, pp. 131-152 (SSCI) .

Mardikyan, S., Yıldız, E.A., Ordu M.D., Şimşek, B. (2015), "Examining the Global Digital Divide: A Cross-Country Analysis", Communications of the IBIMA, 2015 (2015), 10 pages, DOI: 10.5171/2015.592253..

Toso, S., Atli, S.M, Mardikyan, S. (2015), "Türkiye’nin Bölgeleri Arasında Sayısal Uçurum", Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi(The Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management), Vol: 10, No: 1, pp. 41-49.

Akar, E., Mardikyan, S. (2014), "Analyzing Factors Affecting Users’ Behavior Intention to Use Social Media: Twitter Case", International Journal of Business and Social Science, Vol: 5, No: 11(1), pp. 85-95.

Mardikyan, S., Besiroglu B., Uzmaya, G. (2012), "Behavioral Intention towards the Use of 3G Technology", Communications of the IBIMA, 2012 (2012), 10 pages, DOI: 10.5171/2012.622123..

Mardikyan, S., Badur, B. (2011), "Analyzing Teaching Performance of Instructors Using Data Mining Techniques", Informaticsin Education, Vol: 10, No: 2, pp. 245-257 (Scopus).

Mardikyan, S., Karakaya, C. (2011), "Analyzing the Factors Affecting the Users' Success in Web Based Education: A Data Mining Approach", Computer Technology and Application, Vol: 2, No: 5, pp. 396-400.

Yilmaz, G., Badur, B., Mardikyan, S. (2011), "Development of a Constraint Based Sequential Pattern Mining Tool", International Review on Computers and Software, Vol: 6, No: 2, pp. 191-198 (Scopus).

Mardikyan, S. (2010), "Analyzing the Usage of IT in SMEs", Communications of the IBIMA, 2010 (2010), 10 pages, DOI: 10.5171/2010.208609..

Aksoy, I., Badur, B., Mardikyan, S. (2010), "Finding hidden patterns of hospital infections on newborn: A data mining approach", Istanbul University Journal of the School of the Business Administration, Vol: 39, No: 2, pp. 210-226.

Mardikyan, S., Cetin, E. (2008), "Efficient Choice of Biasing Constant for Ridge Regression", International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, Vol: 3, No: 11, pp. 527-536.

Mardikyan, S., Darcan, O. N. (2006), "A Software Tool for Regression Analysis and Its Assumptions", Information Technology Journal, Vol: 5, No: 5, pp. 884-891 (Scopus).

Ulusal Makaleler

Uluslararası Bildiriler

Mardikyan, S., Yılmaz, B. (2018), "The Analysis of Social Media Usage for Collaborative Learning", International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), pp. 16, Marmaris, Turkey, 28 April-1 May.

Üzüm, E., Başaran, S., Mardikyan, S. (2018), "Evaluation of Call Center Efficiency Using Text Mining Approach", 5th International Management Information Systems Conference, IMISC 2018 Conference Proceedings, pp. 103-106, Ankara, Turkey, 24-26 October.

Demirkan, F.S., Mardikyan, S., Badur, B. (2017), "A Scientometrics Study on Internet of Things (IoT)", 4th International Management Information Systems Conference (IMISC-2017), Istanbul, Turkey, 17-20 October, 2017.

Hakyemez, T.C., Mardikyan S. (2017), "Examining The Impact of Self-Efficacy and Institutional Integration on Academic Performance of University Students", International Conference on Multidisciplinary Innovation Social Sciences, Business Management and Humanities Research, pp. 15, Athens, Greece, 23-24 December 2017.

Mardikyan, S., Yıldız, E.A., Ordu, M.D., Şimşek, B. (2014), "Analyzing Global Digital Divide", Proceedings of the 23rd International Business Information Management Association Conference - Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness, pp. 233-240, Valensiya, İspanya, 13-14 Mayıs 2014.

Mardikyan, S., Kahyaoğlu (2013), "An E-Commerce Platform Development Using AHP in Product Selection", 1st International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, pp. 113-123, Sakarya, Türkiye, 7-9 June 2013.

Arı, E., Mardikyan, S. (2012), "Factors Affecting the Adoption of Cloud Computing", Proceedings of the 19th International Business Information Management Association, Innovation Vision 2020: Sustainable growth, Entrepreneurship, and Economic Development, pp. 1094-1098, Barcelona, Spain, 12-13 November 2012.

Mardikyan, S., Beşiroğlu B., Uzmaya, G. (2011), "Analyzing Factors Affecting Behavioral Intention of 3G Usage", Proceedings of the 17th International Business Information Management Association, Creating Global Competitive Economies: A 360-Degree Approach, pp. 750-760, Milan, Italy, 14-15 November 2011.

Mardikyan, S. (2010), "Analyzing Information Technology Usage of Small and Medium Sized Enterprises", Proceedings of the 14th International Business Information Management Association, IBIMA 14th, pp. 571-578, Istanbul, Turkey, 23-24 June 2010.

Ulusal Bildiriler

Toso, S., Atli, S.M., Mardikyan, S. (2014), "Türkiye’nin Bölgeleri Arasında Sayısal Uçurum", Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Istanbul, Türkiye, 16-17 Ekim 2014.

Lorcu, F., Çetin, E., Mardikyan, S. (2007), "Türk Otomotiv Sanayinde Veri Zarflama Teknigi ile Etkinlik Degerlendirmesi", YA/EM 27. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabi , ss. 594-600, İzmir, Türkiye.

Mardikyan, S., Lorcu, F., Çetin, E. (2007), "Issizligi Etkileyen Faktörlerin Arastirilmasi:Türkiye Örnegi", YA/EM 27. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabi, ss. 196-200, İzmir, Türkiye.

Çetin E., Mardikyan, S., Lorcu, F. (2007), "Sirt Çantali Gezgin Satici Problemi", YA/EM 27. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabi, ss. 1112-1116, İzmir, Türkiye.

Kitap / Kitap Bölümleri

Demirkan, F.S., Mardikyan, S., Badur, B. (2018), "A Scientometrics Study on Internet of Things (IoT)", ss. 41-54, In S. Gülşeçen, Z.E. Reis, M. Gezer, and Ç, Erol (Eds.), Industy 4.0 from the MIS Perspective, Peter Lang Publishing.

Özden, M., Mardikyan, S. (2016), "Factors Leading to the Success of Agile Project Management", ss. 89-99, In V. Tecim, Ç. Tarhan & C. Aydın (Eds.), Smart Technology & Smart Management. Gülermat Matbaacılık, İzmir.

Mardikyan, S. (2007), "İlişki Analizinde Varsayımlardan Sapmaların Belirlenmesi ve Çözümlenmesine Yönelik Bilgisayar Programı Geliştirilmesi", İktisadi Araştırmalar Vakfı yayını.

Mardikyan, S., Egeli, B. (2005), "Veritabanı, Avrupa Birliği Komisyou tarafından desteklenen, Türkiye İŞKUR tarafından yönetilen, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı tarafından uygulanan Aktif İşgücü Programı kapsamındaki “Topluma Girişimci Bireyler Kazandırılması Projesi Programı” için hazırlanmış olan ders kitabı".