Zuhal Tanrıkulu

Araştırma Konuları

  • Bilişim Sistemleri Geliştirme
  • Bilişim Sistemlerinin Yönetimi
  • Sistem Başarı ve Başarısızlıkları
  • E-Öğrenme
  • Sağlık Bilişim Sistemleri
  • Web-Tabanlı Bilişim Sistemleri

Eğitim

  • Lisans: İ.T.Ü,Elektronik ve Haberleşme Müh.
  • Yüksek Lisans: İ.T.Ü,Kontrol ve Bilgisayar Müh.
  • Doktora: İstanbul Üni.,İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Uluslararası Makaleler

Coskun, A., Tanrikulu, Z. (2020), "The Applications of Intelligent System Technologies in Service Processes", International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, Vol: 9, No: 4, pp. 2276-2283 (Scopus).

Coskun, A., Tanrikulu, Z. (2019), "Intelligent Interactive Voice Response Systems and Customer Satisfaction", International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, Vol: 8, No: 1, pp. 4-11 (Scopus).

Coskun, A., Tanrikulu, Z. (2017), "Technological Sustainability of Mobile Learning", The Online Journal of Science and Technology, Vol: 7, No: 3, pp. 89-97.

Yilmaz, İ.G., Aygün, D., Tanrikulu, Z. (2017), "Social Media’s Perspective on Industry 4.0: A Twitter Analysis.", Social Networking, Vol: 6, pp. 251-261.

Aydogdu, Y., Tanrikulu, Z. (2013), "Corporate E-Learning Success Model Development by Using Data Mining Methodologies", Education and Science, Vol: 38, No: 170, pp. 97-113 (SSCI) .

Tanrıkulu, Z., Ozturan, M. (2012), "Farmers’ Beliefs about Using Mobile Devices for Livestock Management: Case of Turkey", Journal of Animal and Veterinary Advances, accepted for publication, Vol: 11, No: 10, pp. 1546-1551 (SCIE) .

Dogan, N., Tanrikulu, Z. (2012), "A Comparative Analysis Of Classification Algorithms in Data Mining For Accuracy, Speed And Robustness", Information Technology and Management, DOI: 10.1007/s10799-012-0135-8 (SSCI-SCIE) .

Kok, A., Tanrikulu, Z. (2011), "A Grid-Development for the Learning and Teaching Practice in Second Life", Turkish Online Journal of Distance Education, Vol: 12, No: 3-2, pp. 50-66.

Aykol, M.M., Tanrikulu, Z. (2011), "Effects of Software Manager Profile on Maturity Level of Software Development Process", International Review of Computers and Software, Vol: 6, No: 5, pp. 505-511.

Tanrikulu, Z., Ozcer, T. (2011), "Standardization of Information Systems Development Process and Banking Industry Adaptations", International Journal of Software Engineering and Applications, Vol: 2, No: 2, pp. 1-12.

Tasoluk, B., Tanrikulu, Z. (2011), "A Weakest Chain Approach To Assessing the Overall Effectiveness of the 802.11 Wireless Network Security", International Journal of Wireless and Mobile Networks, Vol: 3, No: 1, pp. 1-8.

Tanrikulu, Z. (2006), "A Comparative Analysis of Website Features in The Healthcare Sector", International Review on Computers and Software, Vol: 1, No: 1, pp. 59-67.

Tanrikulu, Z. (2006), "MISESS: Web-based Examination, Evaluation and Guidance", EDUCAUSE Quarterly, Vol: 29, No: 1, pp. 43-54.

Ulusal Makaleler

Tanrıkulu, Z. (2004), "Bilişim Sistemi Geliştirme Projelerinin Yönetimi, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 48, ss. 38-50.

Tanrıkulu, Z. (2004), "Yüksek Öğrenim Derslerinde Web Desteğinin Öğrenciler Üzerindeki Etkileri", Pamukkale Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, ss. 3-6.

Uluslararası Bildiriler

Coskun, A., Tanrikulu, Z. (2016), "Technological Sustainability of Mobile Learning", ISTEC 2016 International Science and Technology Conference, Vienna, Austria, 12-15 July 2016.

Coskun, A., Tanrikulu, Z. (2016), "Smart Technologies and The Course Contents of the Departments of Management Information Systems at Universities in Turkey", 3rd International Management Information Systems Conference, İzmir, Turkey, 6-8 October.

Coskun, A., Tanrikulu, Z. (2015), "Mobile Learning - Continued Success or Emerging Problems?", The 17th Annual International Conference on Education 2015, Athens, Greece, 18-21 May 2015.

Coskun, A., Tanrikulu, Z. (2015), "Significant Developmental Factors that Can Affect the Sustainability of Mobile Learning", Procedia - Social and Behavioral Sciences, Proceedings of WCES 2014, Vol: 191, No: 2015, pp. 2089–2096, Valletta, Malta, 06-09 February 2014.

Tanrikulu, Z. (2011), "A Web Portal Model for NGO's Knowledge Management", Abstracts Books of the International Conference on Integrated Information, Eds: Giannakopoulos, G., Sakas, D., Vlachos, D., Kyriaki, D., pp. 52, Greece, September 29-October 3 2011.

Dogan, N., Tanrikulu, Z. (2010), "A Comparative Framework for Evaluating Classification Algorithms", Proceedings of WCE2010 - The World Congress on Engineering 2010, International Conference of Data Mining and Knowledge Engineering ICDMKE2010 track, Vol: 1, pp. 309-314, London, UK.

Tanrikulu, Z., Tugcu, C., Yilmaz, S. (2010), "e-University: Critical Success Factors", Procedia - Social and Behavioral Sciences, Proceedings of WCES2010 - Innovation and Creativity in Education, Vol: 2, No: 2, pp. 1253-1259, Istanbul, Turkey.

Tanrikulu, Z., Baykuslar, H., Ciplak, S. C. (2010), "Design and Implementation of an Integrated Content Management System for Educational Purposes", Proceedings of Future-Learning 2010 - 3rd International Conference on “Innovations in Learning for the Future 2010: e-Learning, pp. 629-638, Istanbul, Turkey.

Kor, B., Tanrikulu, Z. (2008), "Evaluation of E-Learning Systems: Standards and Choosing Test Tools", 2nd International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2008: e-Learning, pp. 764-771, Istanbul, Turkey, 27-29 March.

Kor, B., Tanrikulu, Z. (2008), "Evaluation of Learning Management Systems with Test Tools", Proceedings of ED-MEDIA 2008 20 th World Conference of Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, pp. 5261-5266, Vienna, Austria, June 30- July 4, 2008.

Tanrikulu, Z., Alacatli, A. (2006), "Web Usage for Investor Relationship of the Joint Stock Corporations and Design of a Web-Content Management Tool", in Khalid S. Soliman (Ed.), Internet & Information Systems in the Digital Age: Challenges & Solutions, Proceedings of the 7th International Business Information Management Association (IBIMA) Conference, Brescia, Italy, 14-16 December 2006, ISBN: 0-9753393-6-2,802-808.

Çinlarses, T., Tanrikulu, Z. (2006), "System Analysis, Design and Implementation: A Learning Portal Management System for Training the Employees", in A. Mendez-Vilas, A. Solano Martin, J. A. Mesa Gonzalez and J. Mesa Gonzalez (Eds.), Current Developments in Technology-Assisted Education, Fourth International Conference on Multimedia and Information and Communication Technologies in Education, Vol: 3, pp. 1838-1843, Sevilla, Spain, 22-25 November 2006, ISBN: 84-690-2474-4.

Tanrikulu, Z. (2006), "Web Service Based Information Systems Usage of Small and Medium Sized Enterprises", Proceedings of the 5th Knowledge, Economy and Management Congress, Vol: 2, pp. 547-557, Kocaeli, Turkey, 3-5 November 2006.

Tanrikulu, Z. (2006), "Computer-Based Math Lessons Design for Preschool Children", Proceedings of the 12th International Conference NETTIES 2006- The Future of E: Advance Educational Technologies for a Future e-Europe, pp. 251-255, Timisoara, Romania, 6-9 September 2006.

Tanrikulu, Z. (2004), "Research of Importance and State of e-Learning in Preschool Education", Proceedings of the First International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learning, pp. 51-61, Istanbul, Turkey, 26-27 October 2004.

Ulusal Bildiriler

Tanrikulu, Z., Atmaca, T. (2008), "ERP Sistemlerine Geçis Sürecinde Karsilasilan Sorunlar: Bir Tekstil Sirketi Incelemesi", 2. Istanbul Bilisim Kongresi-Kurumsal Yazilim 2008 Bildiri Kitabi, ss. 213-220, İstanbul, Türkiye, 3- 4 Haziran.

Tanrikulu, Z. (2003), "Teknolojinin Ögretim Elemanlari ve Ögrencilerin Iletisimi Üzerindeki Etkisi",  IX. Türkiye'de Internet Konferansi Bildirileri, İstanbul, Türkiye.

Kitap / Kitap Bölümleri

Coskun, A., Tanrikulu, Z. (2016), "Smart Technologies and The Course Contents of the Departments of Management Information Systems at Universities in Turkey in the book Smart Technology Smart Management", ss. 341-352, Gülermat Matbaacılık, İzmir.

Tanrikulu, Z. (2007), "MISESS: Web-Based Examination, Evaluation, and Guidance. In J. J. Hirschbuhl & J. Kelley (eds.)", Computers in Education. 12th Ed., USA: McGraw Hill.