DERSLER

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü bünyesinde açılabilecek tüm derslere ve ders tanımlarına, üniversitenin web sayfasındaki lisansüstü kataloğu linkinden erişilebilir. Aşağıda belirtilen link, üniversite senatosu tarafından kabul edilen yeni derslere ve ders isim, içerik veya kredilerindeki tüm düzeltmelere ilişkin en güncel bilgileri içermektedir.
Lütfen bakınız:

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisansüstü Programı