GENEL BİLGİ

Amaç: Bilgi çağının temelini oluşturan yönetim bilişim sistemleri dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe daha kapsamlı ve derinlemesine ele alınmakta, çok farklı uygulama alanları bulmakta, dolayısıyla da hızla önem kazanmakta ve birçok bilim dalını etkilemektedir. Yönetim bilişim sistemleri ile aktif etkileşime giren bu bilim dallarında söz konusu etkileşimin sağlam ve bilimsel bir temele oturtulması gereği kaçınılmazdır. Bu gelişmelere paralel olarak, hemen hemen her alandaki kişiler yönetimde verimliliği arttıran bu sistemler ile ilgilenmekte ve kendi alanlarında bu konuda uzmanlaşmak istemektedirler. Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı'nın amacı bu alanda bilimsel altyapıya sahip uzmanlar yetiştirmek ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

Temel İlkeler:

  • Program Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı bir ana bilim dalıdır.
  • Programın Türkçe adı “Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı” ve İngilizce adı “Master of Arts Program in Management Information Systems” dır. Program kapsamında açılacak derslere MIS kodu verilmektedir.
  • Programın dili İngilizce'dir.
  • Programı başarı ile tamamlayanlara “Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Diploması” (“Master of Arts in Management Information Systems”) verilecektir.
  • Programdan mezun olunabilmesi için en az 10 ders ve 27 kredinin ve yüksek lisans tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. 10 dersin 8'si zorunlu, 2'si seçmeli derslerden oluşmaktadır.
  • Program 2'si ders, 2'si tez olmak üzere 4 dönemden oluşup, 2 yılda tamamlanacaktır.
  • Lisans derecesini Yönetim Bilişim Sistemleri'nden farklı bir bilim dalında almış olan öğrencilere lisans derslerindeki eksikliklerini tamamlayabilmeleri için en fazla 2 yarıyıllık bilimsel hazırlık süresi tanınabilir.