PROGRAM

Toplam Ders ve Krediler

Ders Sayısı
 1. Dönem2. Dönem 
Zorunlu Dersler42 
Seçmeli Dersler12 
Seminer Dersi-1 
Yönlendirilmiş Okuma Dersi1-
TOPLAM65 

  Dönemlere Göre Derslerin Dağılımı

 1. DönemBÜ KredisiAKTS 2. DönemBÜ KredisiAKTS
MIS 511Veri Kaynakları Yönetimi36MIS 518İleri Yöneylem Yönetimi36
MIS 513Bilgi İletişim Teknolojisi Yönetişimi36MIS 522Proje ve Değişim Yönetimi36
MIS 515Sistem Analiz, Modelleme ve Tasarım36MIS 579Yüksek Lisans Semineri06
MIS 519Araştırma Yöntembilimi36-Seçmeli Ders36
MIS 577Yönetim Bilişim Sistemlerinde Yönlendirilmiş Okumalar06-Seçmeli Ders36
-Seçmeli Ders36     
  1536  1230

MIS 690 Yüksek Lisans Tezi (0 BÜ Kredisi, 60 AKTS)

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 30. maddesine göre, her öğrenci tez çalışması için MIS 690 Yüksek Lisans Tezi'ne ikinci yarıyılında kayıt yaptırmak zorunda olup, tezi bitinceye kadar her yarıyıl bu kaydını yinelemek durumundadır.

Toplam: 27 Kredi (126 AKTS)

Seçmeli Dersler

MIS 541Yönetimsel Karar Desteği3
MIS 542Veri Madenciliği Kavramları ve Teknikleri3
MIS 543Benzetim Modelleri ve Sistemleri3
MIS 544E-İş Modelleri3
MIS 545İnternet Uygulamaları Geliştirme3
MIS 546Acil Durum Yönetim Bilişim Sistemleri3
MIS 547Bilişim Teknolojisinin Örgütsel Etkileri3
MIS 548Yenilikçi Bilişim Sistemlerinin Geliştirilmesi3

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı Derslerinin Tanımları